คลังเก็บบล็อก

กลไกการต้านไวรัสของร่างกาย

วิดีทัศน์ประกอบการสอนหัวข้อเรื่อง Introduction to Immunology

มี subtitle ภาษาอังกฤษ ถ้าว่างจะพยายามทำซับไทยให้นะคะ

ที่มา:จำไม่ได้ ต้องขออภัยและขอบคุณด้วย

Advertisements

กลไกการต้านแบคทีเรียของร่างกาย

วิดีทัศน์ประกอบการสอนหัวข้อเรื่อง Introduction to Immunology

มี subtitle ภาษาอังกฤษ ถ้าว่างจะพยายามทำซับไทยให้นะคะ

ที่มา:จำไม่ได้ ต้องขออภัยและขอบคุณด้วย